english
Ciobanesc romanesc de Bucovina
CIRCULARA Nr. 30 din 26.10.2010

CIRCULARA Nr. 30 din 26.10.2010

INFLUENŢAREA ASPECTULUI CÂINELUI, DUBLA PREZENTARE ŞI PROCEDURILE ÎMPOTRIVA DOPAJULUI


In conformitate cu deciziile Comitetului General FCI de la Bratislava din 11,12 august 2010, care au fost transmise tuturor ţărilor membre FCI prin Circulara 86/2010, următoarele prevederi devin imperative şi cu efect imediat:


1. În cadrul Expozițiilor organizate sub egida F.C.I. şi A.Ch.R. dubla prezentare (double handling) este cu desăvârşire interzisă. Tentativele de dublă prezentare vor fi sancţionate imediat de arbitru prin descalificarea câinelui în cauză. Arbitrii care nu vor aplică această prevedere vor fi pasibili de sancţiuni disciplinare.

2. Arbitrilor li se readuce la cunoştinţă că acei câini care au un comportament agresiv în ring TREBUIE descalificați

3. Arbitri trebuie să se asigure că poziționarea câinilor în ring nu va fi față în față atunci când aceștia sunt arbitrați.

4. Incepând cu data prezentei, AChR va implementa procedura antidopping recomandată de FCI.

Consideraţii:

Câinii participanți nu trebuie să prezinte semne de vătămare sau îmbolnăvire. Mai mult, aceştia nu trebuie să fie afectaţi sub nicio formă ilegală, cu alte cuvinte, aceștia nu trebuie să fi fost supuşi vreunui tratament ce le-ar afecta ilegal aspectul întrun fel ce nu este permis, performanţa sau reacţiile, sau felul în care vătămările sau bolile se manifestă.

Câinilor a căror robă, trufă sau piele au fost tratate cu o substanţă ce le-a modificat culoarea sau structura li se va interzice participarea în expoziții.

Toţi câinii trebuie să fie disponibili pentru a fi supuşi examinărilor şi testelor care ar putea fi necesare pentru verificarea dopajului sau a altor măsuri interzise. Organizatorul are dreptul să copieze certificatele veterinare.

Persoana responsabilă pentru câine este obligată să cunoască modul în care un tratament sau altă măsură pot afecta dreptul câinelui de a participa la o expoziţie, probă sau competiţie.

5. Organizatorii de expoziţii au obligaţia de a informa toţi concurenţii cu privire la aceste prevederi. 

 


Modernism.RO
...